ZiskejZdravi.cz

S alkoholem si nic nezačínat

Alkohol je bezesporu největším škůdcem v rodině, manželství, na zdraví, při výchově, v hospodářství i dopravě. Více než 10 % celkového příjmu obyvatelstva je vydáno na lihoviny a tabákové výrobky.

Člověk, který pije alkohol, ztrácí zdravý úsudek, nedokáže se správně rozhodnout mezi dobrem a zlem. Jak k tomu dochází ? Každé sebemenší požití alkoholu (tzn. i piva nebo vína) způsobuje trvalé poškození mozku. K tomu dochází postupně. Červené krvinky v krevním oběhu se začnou lepit (aglutinovat), vytvářejí shluky a zabraňují oběhu krve přes vlásečnice (kapiláry). To brání přísunu kyslíku krví k různým tkáním těla. Při vyšším obsahu alkoholu v krvi se ucpávají malé cévy a průtok krve přes ně se úplně zastaví. (Proto můžeme pozorovat u pijáků červené oči - aglutinovaná krev je nahromaděna v očních cévách.)

Nejcitlivější tkání těla je tkáň mozková. Nervové buňky mozku - neurony, vyžadují stálý přísun velkého množství kyslíku. Po 3 minutách nedostatku O2 jsou již vážně poškozeny, po 15 minutách nastává poškození trvalé. Neuron odumírá, ale další se již netvoří. Dochází k úbytku mozkové tkáně.

Alkohol také zužuje srdeční tepny a tím narušuje přívod kyslíku k srdci a oslabuje jeho činnost. Dále poškozuje játra, svaly a má zhoubný vliv na celý organismus.

Alkoholici páchají hřích nejen na sobě, ale i na svých potomcích. Sklony k alkoholismu jsou dědičné a mohou se u potomků projevit až čtyřnásobně větší náklonností k pití oproti potomkům nealkoholiků.

Tak nám alkohol v jakékoli podobě přináší jen zkázu. Plní nám nemocnice, věznice a blázince.

Co k tomu říká Bible?

Víno činí posměvače, a nápoj opojný nepokojného; pročež každý, kdož se kochá v něm, nebývá moudrý." (Přísloví 20,1)

Písmo nám nejen dobře radí, abychom se alkoholu vzdali a chovali se moudře, ale také nás varuje před podáváním alkoholu druhým (svým bližním). „Běda tomu, kterýž napájí bližního svého, přičiněje nádoby své, tak aby jej opojil, a díval se na jeho nahotu." (Abakus. 2,15)

„Když člověk holduje pití, pak každý doušek alkoholu, který dobrovolně vypije, snižuje úroveň bytosti k Božímu obrazu stvořené pod úroveň zvířete."(Ellen Gould Whiteová - Te 23)



Eshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Eshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Složení stravy - co má naše strava obsahovat

Složení stravy - co má naše strava obsahovat

Recepty - uvařte si něco dobrého

Recepty - uvařte si něco dobrého

Zásady stravování - zásady zdravého vaření

Zásady stravování - zásady zdravého vaření

Potraviny - základ pro každé zdravé jídlo

Potraviny - základ pro každé zdravé jídlo