ZiskejZdravi.cz

Geneticky modifikované: Ano, Ne, Nebo… Dr. Zeno L. Charles- Marcel

Na začátku tohoto roku, hlavní aktivista ohledně životního prostředí šokoval mnoho lidí po celém světě, sledující internet, když přiznal: „Naprosto jsem se mýlil, když jsem byl proti geneticky modifikovaným potravinám." Jak se do povědomí konzumentů po celém světe dostává rozmach GMO a chtějí čím dál více vědět, co je v jejich jídle, toto neočekávané prohlášení rozdmýchalo otázku, „Jak smysluplné je znepokojení ohledně otázky GMO?"

Pozadí

Zkratka GMO znamená geneticky modifikovaný organismus a odkazuje na bakterii, rostlinu nebo zvíře, které podstoupilo techniky, které specificky mění jejich DNA. Hlavním problémem jsou dnes geneticky upravené rostliny i biotechnické potravinové deriváty z geneticky modifikovaných potravin.

První GM rostlina, byl tabák odolný proti antibiotikům, vypěstovaný v roce 1993. O rok později, „CGN-89564-2" neboli FlavrSavr, rajčata s opožděným zráním, se stala první komerčně dostupnou geneticky upravenou potravinou. O čtyři roky později byl do prostředí vypuštěn první geneticky modifikovaný organismus, bakterie „ice-minus" byla sprejována na jahodová pole v Kalifornii a to snižovalo poškození mrazem u ošetřených rostlin. Podobně byly zpracovány a experimentálně zavedeny rostliny brambor; a od roku 2011 se cukrová řepa odolná proti herbicidům stala hlavním typem cukrové řepy sázené ve Spojených Státech. Momentálně některé produkty obsahují transgenní sojové boby, kukuřici, semeno bavlníku (olej), řepku a různé ovoce a obilniny.

Proč se toto nadále rozvíjí? Protože se dnes hodně věří, že díky genetickému inženýrství mohou být některé potraviny rychleji vypěstovány, mohou být nutričně vylepšeny (jako zlatá rýže představená v roce 2000) a/nebo se mohou stát více odolnými proti postřikům nebo nemocem.

Obavy a Podpora

Toto jsou potenciálně ušlechtilé výhody, ale mnoho lidí je znepokojeno, že by GM potraviny mohly být nezdravé nebo dokonce nebezpečné pro konzumenty a životní prostředí. Kontroverze ohledně GM potravin se stala sporem ohledně potenciálních výhod a nevýhod potravin vyrobených genetickou úpravou rostlin, které se dostanou do potravního řetězce lidí a mohly by nezvratně změnit zemědělská a příbuzná odvětví. Je využití těchto technologií etické? Pro příklad, biotechnické produkty jsou považovány za „intelektuální majetek", takže by vlastnická práva mohla nepříznivě ovlivnit volný konkurenční závod v zemědělství, stejně jako by mohla obejít důkladné monitorování komodit GMO vstupujících do potravního řetězce. Výzkum a technologie jsou velmi drahé a příjem je potenciálně obrovský. Peníze a moc mohou pošramotit jakýkoliv systém.

Mnoho lidí ve vědecké komunitě ale věří, že současné geneticky upravené potraviny a jejich deriváty nepředstavují o nic větší riziko pro lidi, než ty konvenčně vypěstované, ale to tak může být jen proto, že vědí, že se teď veřejnost probouzí. (Podívejte se na odstavec níže.) Ti, kteří tyto biotechnické produkty podporují, se potýkají s tím, že označování těchto potravin jako GM je může nespravedlivě zařadit mezi potencionálně nebezpečné. Tito vědci vidí výzkumníky a regulátory potravin jako přísné, dostatečně pozorné a upřímné a riziko kontaminace životního prostředí a „konvenčních" potravinových zdrojů jako zvladatelné a vyvážené potencionálními benefity.

Na druhou stránu, nezávislí vědci a advokátní skupiny trvají na tom, že hrozby nesené těmito potravinami jsou reálné a byly zdokumentovány ve zvyšujících se a alarmujících hodnotách. Mají problém s tím, že rozsah těchto hrozeb nebyl adekvátně identifikován, prozkoumán a zvládnut. Dále spravují ty vyvstávající důkazy o škodlivých efektech těchto potravin na životní prostředí, na zemědělství obecně a na budoucí kvalitu potravin a dostupnost, což je přehlíženo regulačními autoritami a biotechnickými potravinovými společnostmi, stejně tak jako jejich sledování politických a ekonomických zájmů. Někteří znepokojení jednotlivci dokonce velmi zpochybňují procesy tak velké manipulace s přírodními zákony, především tehdy, když, jak to oni vidí, jsou potenciální výhody GMO na pováženou.Můžeme se opravdu vyhnout GMO?

Jelikož většina jídla, které v USA jíme, je už geneticky upravovaná a 160 milionů hektarů geneticky upravených potravin je už vysazeno, vypadá to, že se jen těžko můžeme GMO vyhnout úplně.

Zatímco jsme byli v nevědomosti, zemědělský průmysl vyvinul procesy, které se používají k množení rostlin a domestikaci. Po mnoho desetiletí byl genetický materiál v potravinách modifikován, aby se stal moderními potravinami. Pšenice, kukuřice, (brokolice, růžičková kapusta atd.), rýže a fazole, to vše už podstoupilo velmi významnou genetickou modifikaci. (Fascinující zprávu najdete v článku novin New York Times od SEAN B. CARROLL publikovaném 24. Května 2010.)

Tedy, už jsme začali přijímat geneticky modifikované potraviny změněné od „konvenčních" pěstovacích praktik (jako je radiace, mutageneze, chemická mutageneze a somaklonální variace). Při výrobě za pomoci široce přejímaných a přijímaných procesů zpracovávání „potravin" jsou využívány geneticky modifikované enzymy; například chléb, víno, sýr a pivo. Od roku 1930 do 2007 bylo vypuštěno více než 2540 mutagenních rostlinných druhů. Moderní biotechnologie se ale speciálně zaměřuje na geny nerostlinných druhů, aby je vložili do rostlin.

Zatímco se probouzíme do neadekvátního testování GM potravin, musíme si také v některých případech uvědomit výhody. Pro příklad, preferovali byste léčení na inzulinu závislého diabetu injekcemi ze zvířecího inzulinu nebo injekcemi z geneticky upraveného lidského inzulinu? Ten druhý se zdá být lepším. Přestože moderní genetické inženýrství má své výhody, měli bychom nadále pokračovat se zaměřením na zvýšenou opatrnost.

Kritické zvážení

Biologický život je neskutečně komplexní a obrovská rozmanitost potencionálních reakci mezi geny, a geny a produkty nás dostává do situace, kdy je prakticky nemožné, abychom momentálně byli schopni předpovědět úplný vliv na organismus při byť jen jedné genetické modifikaci. Manipulace jednoho nebo dvou genů neovlivní pouze jeden nebo dva sledované cíle, ale může spustit řetězec mnoha změn v modifikované buňce, který může být celé roky nerozpoznán. Toto by mohlo ovlivnit jiné organismy a jejich ekologickou vyváženost způsobem, který nám zabrání opravit nebo dokonce jen vystopovat tyto vlivy zpět do originálního stavu. Teď, protože se genetické mutace používají už po desetiletí, je těžké říct, jaké jsou doopravdy zdravotní efekty nebo jiné důsledky, jelikož „každý" už pravděpodobně GM potraviny jí.

Společnost je důležitou křižovatkou. Čelíme kritickým rozhodnutím na úrovni jednotlivců i kolektivu, která budou mít své následky. Některé z těchto rozhodnutí, jakmile budou učiněny, vyprovokují řadu událostí, které vyloučí možnost opravy. Vlivy technologií, starých i nových, mohou být nezvratné, jelikož „kostky už jsou vrženy". Vliv našich individuálních voleb může vypadat omezený, ale všechny se na sebe skládají; a naše kolektivní rozhodnutí ovlivní naši planetu. Jsme zodpovědní za péči a udržování naší planety a musíme to dělat čestně. Potřebujeme promyšlené a přesné informace, abychom tyto otázky chápali, moudrost, abychom je analyzovali a odvahu, abychom se k tomu mohli nějak postavit a s klidným svědomím si stáli za svým názorem. Selhání při pátrání v těchto tématech a následné chybné chování na základě toho, může být dlouhodobě škodlivé pro současné a budoucí generace.

Lepší než kdy předtím

Pokud jsou některé zprávy, které alarmovaly vědce věrohodné, momentálně neexistuje žádný možný způsob, jak zvrátit účinky, které už genetické inženýrství a modifikace napáchali na přirozeném stavu věcí. Naše tvořivé pokusy vylepšit věci, ve velké míře selhaly v produkci dlouhotrvajícího široce rozšířeného zlepšení v ekosystému. Jelikož se nesmíme přestat snažit o to, aby se svět stal lepším místem, úkol je obrovský... ale musíme to zkoušet! Stále je na horizontu naděje. Už brzy bude naší stravou jídlo vyrobené samotným Stvořitelem, výborné a dokonalé ovoce ze Stromu Života. Budeme žít v „Edenské" nádheře - bez nemocí nebo smrti - navždy! Do té doby, když se na ten velký den připravujeme, dělejme moudrá, dobře informovaná rozhodnutí!

ŘETĚZEC GMO

  1. GM kukuřice - Jídlo přímo pro lidi

- Deriváty v jiných potravinách - pro lidi (nepřímo)

  1. GM kukuřice - Zvíře - mléko - lidé
  2. maso - lidé

Potencionálně problematické spojení mezi GM potravinami a lidským zdravím vede k vystřízlivění. Pojďme se jen podívat na jeden příklad GM: kukuřice.

Kukuřici jíme přímo a nebo jako produkt v mnoha jiných potravinách a produktech osobní péče.

Jsou tyto produkty nějak potencionálně „poskvrněné", protože ta kukuřice v nich je GM? Co víc, pokud se vyhneme přímo GM kukuřici, měli bychom se vyhýbat také produktům, které by GM kukuřici mohly obsahovat? Je to možné?

Kukuřice se také používá ke krmení zvířat, jejichž maso, mléko a další produkty končí na talířích mnoha lidí. Pokud má GM kukuřici vliv na zvířata a mi potom sníme tyto živočišné produkty, jsme nepřímo vystaveni riziku?

Kukuřici jsme použili jako příklad, ale co když se do potravního řetězce lidí dostane několik GM potravin?

Pravděpodobně se všechny odpovědi na tyto otázky nikdy nedovíme, ale když se staneme více informovanými, můžeme činit moudřejší rozhodnutí ohledně našeho jídelníčku a sdílet to, co jsme se naučili s ostatními, aby mohly také dělat inteligentní a informovaná rozhodnutí ve své cestě za optimálním zdravím.

Přeloženo s laskavým souhlasem sanatoria Wilewood

Eshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Eshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Zásady stravování - zásady zdravého vaření

Zásady stravování - zásady zdravého vaření

Recepty - uvařte si něco dobrého

Recepty - uvařte si něco dobrého

Složení stravy - co má naše strava obsahovat

Složení stravy - co má naše strava obsahovat

Potraviny - základ pro každé zdravé jídlo

Potraviny - základ pro každé zdravé jídlo