ZiskejZdravi.cz

Lékař radí: Bílkoviny u vegetariánů a veganů

Mnozí se také obávají, že čistě vegetariánská strava (veganská) neobsahuje dostatek bílkovin. Odborníci z WHO však tvrdí, že: „Potřeba bílkovin je snadno pokryta u dětí a dospělých, kteří jedí pestrou stravu sestávající převážně z cereálií a luštěnin.... Nejsou známy žádné přínosy ze zvyšování poměru energie přijímané z bílkovin. Vysoký příjem může být škodlivý tím, že způsobuje nadměrné ztráty tělesného vápníku a pravděpodobně zrychluje selhání funkce ledvin ve vyšším věku. (Strava, výživa a prevence chronických onemocnění, Světová zdravotnická organizace, WHO, 1990; Diet, Nutrition and Prevenion of Chronic Diseases, WHO, 1990, p. 90)

„Přestože různé druhy vegetariánské stravy většinou naplňují nebo překračují doporučenou denní dávku (RDA) bílkovin, poskytují méně bílkovin než nevegetariánská strava. Nižší příjem bílkovin může být spojen s lepším uchováním vápníku u vegetariánů a lepší funkcí ledvin u jednotlivců s předchozím poškozením ledvin. Nízký příjem bílkovin může dále vést k nižšímu příjmu tuků a k přínosům s tím spojených. Pokrmy bohaté na bílkoviny obsahují totiž zpravidla i vysoký obsah tuku." (Journal of American Dietetic Association, 1993; 93:1317-1319)

Jinými slovy, vegetariánská strava není chudá na bílkoviny. Je to strava všežravců, která se vyznačuje nadbytkem bílkovin. Jak je tomu ale s kvalitou rostlinné bílkoviny? Ve škole jsme se učili, že živočišné bílkoviny jsou plnohodnotné, zatímco bílkoviny v rostlinách neobsahují všechny aminokyseliny. Různé rostliny obsahují různé aminokyseliny. A to je důvod, proč by vegetariánská strava měla být pestrá. „Postupně se dochází k poznání, že dokonce i v čistě vegetariánské stravě, sestávající z různých jídel, se rostlinné zdroje vzájemně doplňují v poskytování aminokyselin." (Strava, výživa a prevence chronických onemocnění, Světová zdravotnická organizace, WHO, 1990; Diet, Nutrition and Prevenion of Chronic Diseases, WHO, 1990, p. 19)

„Rostlinné zdroje samy o sobě mohou poskytnout potřebné množství esenciálních a neesenciálních aminokyselin za předpokladu, že rostlinné zdroje bílkovin ve stravě jsou rozumně obměňovány a že kalorický příjem je dostatečný na to, aby pokryl energetické potřeby. Celozrnné obiloviny, luštěniny, zelenina, semínka a ořechy, ty všechny obsahují esenciální a neesenciální aminokyseliny. Vědomé kombinování těchto potravin v rámci jednoho jídla, jak napovídá zásada o komplementaritě bílkovin, není potřebné." (Journal of American Dietetic Association, 1993; 93:1317-1319)

A zde můžeme opět ocenit moudrost inspirované rady dané dlouho před vznikem vědy o výživě. V roce 1868 E. G. Whiteová napsala: „Při jednom jídle nemělo by být mnoho rozličných pokrmů, ale ani každé jídlo by nemělo být připravené vždy z těch samých druhů potravin." (Rady o výživě a pokrmech, str. 132; Counsels on Diet and Food, p. 200)

Doporučení studijní komise WHO, týkající se zdravé stravy, jsou určena pro všechny etnické skupiny, bohaté i chudé bez rozdílu. Po zvážení všech okolností a vědeckých fakt, dospěli k tomuto závěru: „Výživové cíle naznačují, že zdravotní potřeby populace naplňuje nejlépe strava s vysokým obsahem sacharidů, s nízkým obsahem tuků, bohatá na jídla obsahující škrob (např. cereálie, hlízy a luštěniny) a zahrnující významný podíl zeleniny a ovoce." (Strava, výživa a prevence chronických onemocnění, Světová zdravotnická organizace, WHO, 1990; Diet, Nutrition and Prevenion of Chronic Diseases, WHO, 1990, p. 158)

Zjišťujeme, že strava založená na nerafinovaných rostlinách je tou jedinou, která poskytuje bílkoviny ve správném množství a poměrech. Obsahuje nízké procento tuků, ale té nejlepší kvality, není v ní cholesterol a trans-mastné kyseliny, je bohatá na komplexní sacharidy s vlákninou, fytochemikálie, vitamíny a minerály.

Dalo by se říct, že Světová zdravotnická organizace konečně objevila původní stravu, kterou dal Bůh lidem před několika tisíci let. „Bůh také řekl: ,Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm.ʻ" (Genesis 1,29)

„Bylo mi opakovaně ukázáno, že Pán si nás chce vést zpět, krok za krokem, k svému původnímu úmyslu - aby se člověk živil přírodními produkty země.

Naše strava se má skládat ze zeleniny, ovoce a obilnin. Do našeho žaludku se nemá dostat ani kousíček masa. Máme se vrátit k Božímu původnímu plánu, který při stvoření člověka měl." (Rady o výživě a pokrmech, str. 239; Counsels on Diet and Food, p. 380)

MUDr. Jochen Hawlitschek, MPH, BA: „Nemoci životního stylu (Chronické nemoci)" uveřejněno s laskavým souhlasemEshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Eshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Složení stravy - co má naše strava obsahovat

Složení stravy - co má naše strava obsahovat

Recepty - uvařte si něco dobrého

Recepty - uvařte si něco dobrého

Zásady stravování - zásady zdravého vaření

Zásady stravování - zásady zdravého vaření

Potraviny - základ pro každé zdravé jídlo

Potraviny - základ pro každé zdravé jídlo